Garantijas un preču atgriešanas noteikumi

1.      Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti un nekvalitatīvas preces tiek apmainītas vai atdotas atpakaļ, vadoties no spēkā esošiem likumiem.

2.      Lai atdotu atpakaļ preci/-es 1. punktā norādītajos gadījumos, Pircējam jāvēršas pie Pārdevēja un jāaizpilda Pārdevēja iedotais preču atpakaļ atdošanas dokuments un tas ir jāiesniedz kopā ar atdodamo preci/-ēm.

3.      1. punktā paredzētās tiesības Pircējs, kurš iegādājās preces, var izmantot  14 dienu laikā no preču piegādes viņam dienas, par to informējot Pārdevēju Noteikumos paredzētajā kārtībā.

4.      Pircējam atdodot preces, nepieciešams ievērot šādus nosacījumus:

a.       precei jābūt oriģinālā kārtīgā iepakojumā (šis punkts netiek piemērots tanī gadījumā, kad tiek atdota nekvalitatīva prece);

b.      precei jābūt Pircēja nesabojātai;

c.       precei jābūt nelietotai, tā nedrīkst būt zaudējusi izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēvītes u.c.) (šis punkts netiek piemērots tanī gadījumā, kad tiek atpakaļ atdota nekvalitatīva prece);

d.      precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs;

e.       atdodot atpakaļ preci, nepieciešams iesniegt tās iegādes dokumentu, garantijas talonu (ja tāds tika izdots) un jāaizpilda atdošanas dokuments.

f.       pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja preci, ja Pircējs neievēro šajā punktā noteikto atdošanas kārtību.

g.      atpakaļ atdodamās preces Pircējs var piegādāt pats uz adresi Vienožinskio g.5, Raudondvaris, Kauno raj. LT-54119, darba dienā no plkst. 10.00 līdz 17.00 vai atsūtīt, izmantojot savu izvēlēto kurjerdienestu.  Ja tiek atdota prece, kas tika saņemta nepareizi, un /vai nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas paņemt šādas preces un tās apmainīt pret analoģiskām piemērotām precēm. Tanī gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, tas atdod Pircējam par preci/-ēm samaksāto naudu.

5.      Nauda par atpakaļ atdoto preci visos gadījumos tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.

 Katras mūsu pārdodamās preces galvenās īpašības vispārīgi tiek norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā. Noteiktām precēm tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti šādu preču aprakstos un detalizējami garantijas talonā.

Attiecībā uz atsevišķu preču kategorijām mēs piemērojam šādas garantijas saistības:

Galda spēles

Galda spēles ar ražošanas brāķi 14 dienu laikā no piegādes Jums dienas var tikt atdotas mums atpakaļ. Šādā gadījumā prece ar ražošanas brāķi tiek apmainīta pret kvalitatīvu preci vai Jums tiek atdota samaksātā nauda.

Kvalitatīvas galda spēles var atdot tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumos noteiktajos termiņos un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šādā gadījumā preces atpakaļ atdošanas izdevumus apmaksājat Jūs.

Higiēnas preces

Nopērkot sliktas kvalitātes kosmētikas, parfimērijas vai higiēnas preces, Jums ir tiesības atdot šādu preci mums 14 dienu laikā no piegādes Jums dienas. Šādā gadījumā sliktas kvalitātes prece bez maksas tiek apmainītas pret kvalitatīvu preci, vai Jums tiek atdota samaksātā nauda.

Kvalitatīvu kosmētiku, parfimēriju un higiēnas preces nevar atdot atpakaļ.

Preces zīdaiņiem un bērniem

Nopērkot sliktas kvalitātes preces zīdaiņiem vai bērniem, Jums ir tiesības atdot šādu preci mums 14 dienu laikā no piegādes Jums dienas. Šādā gadījumā sliktas kvalitātes prece bez maksas tiek apmainītas pret kvalitatīvu preci, vai Jums tiek atdota samaksātā nauda.

Noteiktām zīdaiņu un bērnu precēm (piemēram, bērnu mēbelēm) tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras nosacījumus un termiņus atradīsiet šādu preču aprakstos un garantijas talonos.

Kvalitatīvas preces zīdaiņiem un bērniem var atdot tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumos noteiktajos termiņos un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šādā gadījumā preces atpakaļ atdošanas izdevumus apmaksājat Jūs.

Kvalitatīva zīdaiņu vai bērnu apakšveļa un higiēnas preces nevar atdot atpakaļ.

Elektronika, datortehnika un sadzīves tehnika

Visām šīm precēm tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras termiņus un citus nosacījumus atradīsiet preču aprakstos un garantijas talonos. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tanī gadījumā, ja netiek pārkāpti preces ekspluatācijas apstākļi, kas norādīti garantijas talonā un preču lietošanas instrukcijā.

Lai izvairītos no pārpratumiem, uzstājīgi lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju, garantijas saistības un bezmaksas servisa apkalpošanas nosacījumus.

Nododot preci garantijas remontam, nepieciešams nodot preces pirkšanas dokumentu un preces garantijas talonu, kā arī visus ražotāja precei pievienotos dokumentus. Garantijas derīguma laikā garantijas remonts tiek veikts bez maksas. Piezīme: no 2010. gada 9. septembra preces pirkšanas dokuments (PVN rēķins faktūra) reizē ir arī garantijas talons.

Vēršam uzmanību uz to, ka:

  • visus izdevumus, kas ir saistīti ar preces transportēšanu uz garantijas centru un no tā, apmaksā Pircējs;
  • saremontētām vai apmainītām precēm garantijas nosacījumi ir spēkā atlikušo garantijas laiku.

Ja pēc kādas preces iegādes pamanījāt, ka tā ir nekvalitatīva, Jums ir tiesības atdot šādu preci mums 14 dienu laikā no piegādes Jums dienas. Šādā gadījumā sliktas kvalitātes prece bez maksas tiek apmainīta pret kvalitatīvu preci vai Jums tiek atdota samaksātā nauda. Kvalitatīvas optikas un elektronikas, datortehnikas un sadzīves tehnikas preces var atdot tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumos noteiktajos termiņos un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šādā gadījumā preces atdošanas izdevumus apmaksājat Jūs.

Elektronikas un sildīšanas ierīces

Visām šīm precēm tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras termiņus un citus nosacījumus atradīsiet preču aprakstos un garantijas talonos. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tanī gadījumā, ja netiek pārkāpti preces ekspluatācijas nosacījumi, kas norādīti garantijas talonā un preču lietošanas instrukcijā. Lai izvairītos no pārpratumiem, uzstājīgi lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju, garantijas saistības un bezmaksas servisa apkalpošanas nosacījumus.

Nododot preci garantijas remontam, obligāti iesniedziet preces pirkšanas dokumentu un preces garantijas talonu. Garantijas derīguma laikā garantijas remonts tiek veikts bez maksas. Piezīme: no 2010. gada 9. septembra preces pirkšanas dokuments (PVN rēķins faktūra) reizē ir arī garantijas talons.

Ja pēc kādas preces iegādes pamanījāt, ka tā ir nekvalitatīva, Jums ir tiesības atdot šādu preci mums 14 dienu laikā no piegādes Jums dienas. Šādā gadījumā sliktas kvalitātes prece bez maksas tiek apmainītas pret kvalitatīvu preci, vai Jums tiek atdota samaksātā nauda.

Kvalitatīvas elektriskās un sildīšanas ierīces var atdot tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumos noteiktajos termiņos un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šādā gadījumā preces atdošanas izdevumus apmaksājat Jūs.

Vēršam uzmanību uz to, ka:

  • Ražotāja garantija neattiecas uz preču daļām, kas nolietojas dabiski.
  • Garantija tiek piemērota gaismekļiem tikai tajā gadījumā, ja tos uzstāda elektrisko ierīču speciālists ar attiecīgu kvalifikāciju.
  • Kvalitatīvi izgatavotos gaismekļus nevar atdot atpakaļ.

Mēbeles

Visām šīm precēm tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras termiņus un citus nosacījumus atradīsiet preču aprakstos un garantijas talonos. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tanī gadījumā, ja nav pārkāpti preces montāžas un ekspluatācijas noteikumi.

Iegādājoties kādu no šīm precēm, pirms salikšanas kopā nepieciešams to uzmanīgi apskatīt.

Ja pēc kādas preces iegādes pamanījāt, ka tā ir nekvalitatīva, Jums ir tiesības atdot šādu preci mums 14 dienu laikā no piegādes Jums dienas. Šādā gadījumā sliktas kvalitātes prece bez maksas tiek apmainītas pret kvalitatīvu preci, vai Jums tiek atdota samaksātā nauda. Garantijas derīguma laika periodā atklājot slēptus preces trūkumus, lūdzam Jūs tos nofotografēt un nekavējoties atsūtīt fotogrāfiju mums pa elektronisko pastu. Preces ražotājs šādā gadījumā noteiks, vai preces defektam tiek piemērota garantija, t.i., vai preces defekts ir rūpniecisks. Par ražotāja lēmumu nekavējoties informēsim Jūs, izmantojot Jūsu norādītos saziņas līdzekļus.

Kvalitatīvas mēbeles var atdot tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumos noteiktajos termiņos un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šādā gadījumā preces atdošanas izdevumus apmaksājat Jūs.

Vēršam uzmanību uz to, ka:

  • Ražotāja garantija neattiecas uz preču daļām, kas nolietojas dabiski.
  • Kvalitatīvas saliktas kopā mēbeles atdot atpakaļ nevar.